POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Politika kvalitete i okoliša je dio dugoročne politike tvrtke Vodoprivreda Nova Gradiška d.d. s ciljem primjene svih zakonskih obaveza, ugovornih zahtjeva, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. Za ostvarenje ovih ciljeva nužan je puni angažman svih zaposlenih u tvrtki pa se zbog toga zasniva na sljedećim načelima :

Nova Gradiška , 15.10.2017.

Direktor : Željko Blazina dipl.inž.građ